Disilikokulu.com web sitesini ziyaret ederek aşağıda bulunan koşulları peşinen kabul ve beyan etmiş bulunmaktasınız.

Web sitemizde yayımlanan tüm makale ve yazılar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi halde tarafımızca Fikir ve Sınai Haklar ihlali davası açılabilecektir.

Ancak; tarafımıza bilgi verilmesi ve paylaşılan veya yayınlanan makalenin kaynağı gösterilmesi halinde web sitemizde yer alan tüm makale ve yazılar kullanılabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kayıt işlemleri sırasında verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin, İnteraktif Danışmanlık tarafından gerek randevu ve seanslarım ile ilgili olarak, gerekse her türlü bilgilendirme, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik hatırlatmaları ile iletişim çalışmaları kapsamında işlenmesine muvafakat ediyor ve onay veriyorum.

Ticari Elektronik İleti: İnteraktif Danışmanlık tarafından her türlü bilgilendirme, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik hatırlatmaları ile iletişim çalışmaları için tarafıma Ticari Elektronik İleti gönderilmesini kabul ediyorum.

Not : Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlışların düzeltilmesini isteme, mevzuat çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, taleplerinizin aktarım yapılan kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarınız bulunmaktadır.

Görseller : disilikokulu.com web sitesinde yer alan kendi çekimlerimizin dışındaki resim, video vb. tüm görseller 123rf.com adresinden telif ücretleri ödenerek kullanılmaktadır.

Ancak istisnai olarak lisansı tespit edilemeyen resimler kullanılmış olabilmektedir, bu tür resimlere ait lisansın tarafınıza ait olduğu beyan edilmesi ve tarafımıza bildirilmesi durumunda tarafımızca yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde söz konusu resim 3 gün içerisinde değiştirilebilecek veya kendi lisanslı resim tedarikçi sitesinden alınma koşulu ile kullanmaya devam edilebilecektir.

 

Web sitemizde kullanılan görseller ile ilgili telif uyuşmazlığı halinde fatura ibrazı sadece İstanbul Mahkemelerine yapılabilecektir.

Web sitemizi ziyaret etmiş her kişi yukarıda belirtmiş olduğumuz kuralları peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.